• 30 maja 2024

Kalibracja klucza dynamometrycznego: na czym polega i dlaczego to takie ważne?

Niektóre narzędzia wymagają szczególnej pielęgnacji i regulacji. Kalibracja narzędzi jak klucz dynamometryczny Proxxon, powinna być wykonywana przez profesjonalistę przynajmniej raz w roku, ale w skrajnych przypadkach poradzisz sobie z tym zadaniem samodzielnie. Wkrętak dynamometryczny znajdziesz w ofercie na https://dynamometryczne.pl/proxxon-m14

Jak i gdzie skalibrować klucz dynamometryczny?

Jak zatem skalibrować klucz dynamometryczny Proxxon? Zrób znak z tyłu klucza na środku końca napędu. Zmierz odległość od tego znaku do miejsca, w którym normalnie trzymałbyś klucz ręką i zaznacz tam drugi znak (lub linię). Określ odległość między dwoma znakami. Zaciśnij kwadratową główkę w imadle bez zabezpieczania innych części klucza. Przesuń uchwyt do pozycji poziomej. Dopasuj moment dokręcania do uzyskanego ustawienia odległości w krokach 2 x 9 kg. Zawieś ciężarek 9 kg w punktach oznaczonych w krokach 1 i 2.

Jeśli usłyszysz kliknięcie narzędzia, podnieś ciężarek i powoli przesuwaj się w kierunku głowicy, aż kliknięcie ustanie. Zastosuj znak warunkowy i powtórz procedurę, aby to potwierdzić. Jeśli na początku nie słychać kliknięcia, odsuń ciężarek dalej od główki klawisza, aż go usłyszysz. Zastosuj znak warunkowy i powtórz procedurę, aby to potwierdzić. Spraw, aby znak był wyraźniejszy po potwierdzeniu punktu dwa lub trzy razy. Zmierz odległość między kwadratową główką a punktem kliknięcia. Jest to kolejna wartość, która będzie wymagana do równania kalibracji. Aby znaleźć rzeczywistą wartość momentu obrotowego, pomnóż odległość przez 9 kg.

Użyj wzoru Ta = Ts x (D1 / D2). Wprowadź te wartości do tego równania, zastępując Ta za przyłożony moment obrotowy, Ts za ustawienie momentu, D1 za odległość z kroku 2 i D2 za ostatnią znalezioną odległość. Sprawdź liczniki kilka razy i dostosuj klucz. Pamiętaj, że ważna odległość to odległość od środka głowicy napędowej do miejsca zawieszenia ładunku. Nie ma to nic wspólnego z wygodnym uchwytem. Jednostką miary jest kgm. Metry odnoszą się do ramienia sił. W tym przypadku ramieniem sił jest odległość od środka głowicy napędowej do miejsca podwieszenia ładunku. Tak więc, zawieszając ładunek 0,3m od osi głowicy napędowej i ważący 9 #, nakładasz 9kg x 0,3m na głowicę napędową, czyli 6,1kgm.

W przypadku zawieszenia 0,15 m od linii środkowej głowy otrzymujesz 3 kgm (9 kg x 0,2 m). Podczas wykonywania tych czynności rękojeść klucza powinna być równoległa do podłogi, ale dla dokładniejszych pomiarów należy wziąć pod uwagę dodatkowy ciężar samego klucza obrotowego, mierzony od punktu zawieszenia. Jeśli nie masz wagi, jest to zwykle 0,45 kg dla kluczy calowo-funtowych i 0,9 kg dla kluczy funtowych.

klucz dynamometryczny

Dlaczego kalibracja klucza dynamometrycznego jest tak ważna?

Kalibracja jest niezbędnym krokiem w zapewnieniu prawidłowego i wydajnego działania przyrządów. Kalibracja gwarantuje, że przyrządy podają dokładne odczyty. Kalibracja to określenie i dokumentacja różnic między odczytami przyrządu a odczytami wzorca pomiarowego (urządzenie stacjonarne, które daje prawidłowe odczyty). Z reguły następuje po tym wymiana narzędzia.

Ten proces pokazuje, czy wartości mieszczą się w dopuszczalnym zakresie (poziom akceptowalny) dla danej aplikacji. W przeciwnym razie konieczne jest wyregulowanie sprzętu i upewnienie się, że odchylenie między wartością rzeczywistą a wymaganą jest minimalne, a dokładność instrumentu została przywrócona. Sprawdzenie kalibracji można przeprowadzić po ponownej regulacji przyrządu.

Wydajność narzędzi i mechanizmów zwykle spada z czasem, a wszystkie narzędzia stają się do pewnego stopnia mniej dokładne. Chociaż wartość momentu obrotowego jest taka sama, rzeczywista zmierzona wartość jest inna. W ciągu pierwszych dwóch lat wartość ta nadal mieści się w akceptowalnym poziomie, ale w trzecim roku jest poza zakresem i klucz musi zostać wyregulowany. Kalibracja jest niezbędna do utrzymania dokładnej i stabilnej pracy przyrządu. Kalibracja i regulacja przyrządów zapewnia wymaganą dokładność ich pracy. Jest to ważne z trzech powodów:

  • narzędzie działa prawidłowo, utrzymując prawidłowe dokręcanie w czasie;
  • firma przestrzega norm i wymagań systemu kontroli jakości i tym samym unika ewentualnych konsekwencji prawnych związanych z odpowiedzialnością za produkt. Jeżeli firma posiada certyfikat ISO 9001, konieczna jest kalibracja przyrządów w celu zapewnienia jakości gotowego produktu i usługi;
  • proces ten gwarantuje bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i klientów.
Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować